Jordartsmetall - Aktuell information gällande JordartsmetallJordartsmetall

Jordartsmetall

Jordartsmetaller är, eller var, ett samlingsbegrepp över två grupper av jordartsmetall. Dessa grupper av jordartsmetaller kallas sällsynta jordartsmetaller och alkaliska jordartsmetaller och samtliga metallerna är rena grundämnen.

Användning av jordartsmetaller

Jordartsmetallerna har under de senaste åren fått ökad strategisk betydelse eftersom de används främst i elektronikindustrin inom halvledarområdet.

Jordartsmetaller i Kina

Kina är den stora producenten av jordartsmetaller och helt dominerande inom många av de sällsynta jordartsmetallerna. Detta beror inte enbart på att Kina har en god förekomst av jordartsmetall utan att de kinesiska priserna på jordmetaller har konkurrerat ut de flesta andra aktörer på marknaden för jordartsmetall.

Deng Xia Ping, som var Kinas ledare mellan åren som reformerade Kina från ett kommunistiskt styrt land till ett strategiskt kapitalistiskt land, sa 1987 att ”Jordartsmetaller ska bli för Kina vad oljan är för arabvärlden”.

Alkalisk Jordartsmetall

Gruppen Alkalisk jordartsmetall är som det låter en metall i grupp nummer 2 i det periodiska systemet. Gemensamt för denna grupp jordartsmetaller är att de i färgen är silverskimrande, har en låg densitet och är mjuka.

Alkaliska Jordartsmetaller reagerar lätt med halogengruppen i det periodiska systemet.

Metaller inom gruppen alkaliska jordartsmetaller

De grundämnen som ingår i gruppen alkaliska jordartsmetaller.

Jordartsmetaller
 • Beryllium
 • Magnesium
 • Kalcium
 • Strontium
 • Barium
 • Radium


Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller är en grupp av 17 stycken som metaller där bland annat de 15 lantaniderna ingår. Anledningen till att dessa jordmetaller eller metalloxider kallas sällsynta är att de inte förekommer i så stor omfattning.

De sällsynta jordartsmetallerna är dock inte helt och hållet en bristvara som det framgått i pressen senaste åren. Alla jordartsmetaller, förutom prometium som har mycket instabil, är mer vanligt förekommande än silver. Det största problemet med jordartsmetallerna är att priset har varit lågt vilket konkurrerat ut många gruvor inriktade på jordartsmetallerna samtidigt som brytningen är starkt förorenande då en jordartsmetallerna ofta förekommer tillsammans med radioaktiva ämnen.

Metaller inom gruppen sällsynta jordartsmetaller

De metalliska grundämnen som ingår i gruppen sällsynta jordartsmetaller.

 • Skandium, Sc, [21], 2.99 kg/dm³
 • Yttrium, Y, [27], 4.47 kg/dm³
 • Lantan, La, [57], 6.16 kg/dm³
 • Cerium, Ce, [58], 6.77 kg/dm³
 • Praseodym, Pr, [59], 6.48kg/dm³
 • Neodym, Nd, [60], 7.00 kg/dm³
 • Prometium, Pm, [61], 7.22 kg/dm³
 • Samarium, Sm, [62], 7.54 kg/dm³
 • Europium, Eu, [63], 5.25 kg/dm³
 • Gadolinium, Gd, [64], 7.89 kg/dm³
 • Terbium, Tb, [65], 8.25 kg/dm³
 • Dysprosium, Dy, [66], 8.56 kg/dm³
 • Holmium, Ho, [67], 8.78 kg/dm³
 • Erbium, Er, [68], 9.05 kg/dm³
 • Tulium, Tm, [69], 9.32 kg/dm³
 • Ytterbium, Yb, [70], 6.97 kg/dm³
 • Lutetium, Lu, [71], 9.84 kg/dm³